Monika Krobová
Fashion design
Home Collections Bio Contact Press News
Collections / The Cut outs
f
předchozí
monika (12) copy copy.jpg
monika (9).jpg
monika (8).jpg
Smonika (4) copy.jpg
Smonika (14) (kopie) copy copy.jpg
Szz nevim2
Smonika (13).jpg
monika (6) copylarge.jpg
zz moni copy.jpg
Smonika (7) copy.jpg
Smonika (1) (kopie) copy copy.jpg
monika (10) copy.jpg
Smonika (2).jpg
Smonika (11) copy.jpg
 photo: Eliška  Stejskalová and  Jan  Kolský

Kolekce "The Cut outs" pracuje s konceptem užívání informativního a relativně funkčního dekoru. Inspirace a zdroj práce vychází z uniforem, z odznaků, hodností a řádů. Na odznaky pohlížím jako na prvky dekoru, které vizuálně a významově mění jednoduchou neměnnost uniforem. Celková koncepce je úzce propojena s podstatou přijímání úlohy uniformního oděvu v různých významových rovinách. Kolekce není tedy pouze o latentním zájmu zkoumání uniformy z formálních hledisek. Řeším, jak uniformy ovlivňují svého nositele a také jak ovlivňují nositelovo vnímání okolní společností. Integrace významového dekoru s oděvem je hlavním tématem kolekce. Obecně zacházím s dekorem v situacích, kde má dekor estetický a funkční význam a strukturálně vede jakýsi dialog, který balancuje na hraně s ještě významovým užití a zároveň s “pouhou” designérskou invencí.

"The Cut outs" collection works with ways of using informative and relative functional decoration, drawing inspiration from uniforms, its badges, ranks and honours. All of these are considered elements of decoration - signs which visually and semantically shift the constant similarity of uniforms. The overall concept is closely linked with the basic principles of how we perceive and interpret uniform clothing on various levels. Integration of decorations into garments has become the primary goal of this collection. Decoration - signs have been used in situations where they reflect aesthetic and functional meaning and where they structurally develop a dialogue that oscillates between having practical function yet being “only” a designer's invention.


 
Other collections: