Monika Krobová
Fashion design
Home Collections Bio Contact Press News
Collections / Apron/Zástěra
f
předchozí
5869ok.jpg
5921ok.jpg
2k.jpg
5839ok.jpg
js.jpg
photo: Nikola Šrajerová
make-up: Monika Cabáková
model: Adéla P. - Scoutten 

Inspirace ke kolekci " Apron/ Zástěra" vycházela z mého pocitu
k lidovému oděvu. Konkrétně jsem se zaměřila na jeden oděvní
typ - zástěru, která je jednou z nejzákladnější částí jak pracovního,
tak slavnostního lidového oděvu. Tvarosloví zástěry převádím do
střihů a především pracuji s principem zástěry, jakožto univerzálního
oděvu, který roste společně s postavou. Jde o dialog, který vedou
speciálně upravené klasické materiály s materiály odkazující k původní
identitě prvních oděvů.


The ‘Apron’ collection was influenced most by my relationship to folk clothing. I focused specifically on one type of garment, the apron, which constitutes one of the most fundamental parts of both work wear and carnival folk costume. I carry the morphology over into the cut and work especially with the principle of the apron as a universal garment that grows together with the figure. It is a dialogue betweenspecially treated classic materials and materials that refer to the original identity of the first garments.
Other collections: